Facebook  Twitter  Utskriftsvennlig formatGambiaAnbefalte vaksiner for vanlig turisme

Hepatitt A
Vaksine mot hepatitt A anbefales ved reise til alle land utenom Vest- og Sentral Europa, Kanariøyene, Nord-Amerika, Japan, Australia og Ny-Zealand.
> FHI: www.fhi.no
> WHO: Hepatitt A Kart

Hepatitt B
Anbefalt for reisende til mellom- og høyrisikoområder som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde). Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek:
> www.fhi.no
Mellomrisikoområder: 2 – 8 % av befolkningen er kronisk bærere av hepatitt B-virus. Andel i høyrisikoområder: > 8 %.
> Pkids.org: Hepatitis B Global Infection Rates (PDF)
> WHO: Hepatitt B kart

Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
FHI anbefaler alle å ta oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år, uansett reisemål.
> FHI: www.fhi.no
> FHI: MSIS-rapport nr. 25, 2008

Gulfeber - Land som krever gulfebersertifikat for reisende som kommer fra land med risiko for gulfeber. Gulfeberrisiko. Vaksine anbefales
Oversikten over gulfeber er hentet fra WHO International Travel and Health 2012 og CDC Yellow Book 2012.
> CDC: Yellow Book
> CDC: Kart Afrika (PDF)
> CDC: Kart Sør-Amerika (PDF)
> WHO: www.who.int (PDF)
> FHI: Gulfebervaksine

Malaria - hele landet
Medikamentell forebygging av malaria og/eller myggstikkbeskyttelse anbefales for reisende til risikoområder. Det finnes ikke en vaksine mot malaria.
> Veileder om forebygging av malaria hos reisende
> WHO: Malariakart
> WHO: Anbefalinger malariaprofylakse
> CDC: Anbefalinger malariaprofylakse


Anbefalte vaksiner for langvarige opphold

Hepatitt A
Vaksine mot hepatitt A anbefales ved reise til alle land utenom Vest- og Sentral Europa, Kanariøyene, Nord-Amerika, Japan, Australia og Ny-Zealand.
> FHI: www.fhi.no
> WHO: Hepatitt A Kart

Hepatitt B
Anbefalt for reisende til mellom- og høyrisikoområder som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde). Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek:
> www.fhi.no
Mellomrisikoområder: 2 – 8 % av befolkningen er kronisk bærere av hepatitt B-virus. Andel i høyrisikoområder: > 8 %.
> Pkids.org: Hepatitis B Global Infection Rates (PDF)
> WHO: Hepatitt B kart

Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
FHI anbefaler alle å ta oppfriskningsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år, uansett reisemål.
> FHI: www.fhi.no
> FHI: MSIS-rapport nr. 25, 2008

Tyfoidfeber
Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved reise til strøk der tyfoidfeber er endemisk. Smitterisikoen øker med oppholdets lengde og er størst ved utstrakt nærkontakt med lokalbefolkningen. Vaksinasjon anbefales for dem som skal ha lengre opphold i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia, dersom reisen går utenom turiststeder og på landsbygda (arbeidsopphold, innvandrere på besøk i tidligere hjemland, ”ryggsekktur” med lavprisstandard på overnattings- og spisesteder).
> FHI: www.fhi.no
> FHI: Tyfoidvaksine

Gulfeber - Land som krever gulfebersertifikat for reisende som kommer fra land med risiko for gulfeber. Gulfeberrisiko. Vaksine anbefales
Oversikten over gulfeber er hentet fra WHO International Travel and Health 2012 og CDC Yellow Book 2012.
> CDC: Yellow Book
> CDC: Kart Afrika (PDF)
> CDC: Kart Sør-Amerika (PDF)
> WHO: www.who.int (PDF)
> FHI: Gulfebervaksine

Meningokokk
Personer som skal reise til områder der det er, eller nettopp har vært, en epidemi av gruppe C-sykdom. Det anbefales meningokokk ACWY-vaksine for ”meningokokkbeltet” og store deler av tropisk Afrika. Anbefalingen gjelder først og fremst barn og ungdom under ca. 25 år og personer på lengre opphold, men kan også vurderes for voksne ved kortere opphold, avhengig av den epidemiologiske situasjonen til enhver tid. Vaksinasjon av pilegrimsreisende til Saudi-Arabia med ACWY-vaksine er påbudt.
> FHI: www.fhi.no
> FHI: Meningokokkvaksiner
> WHO Meningokokk kart

Malaria - hele landet
Medikamentell forebygging av malaria og/eller myggstikkbeskyttelse anbefales for reisende til risikoområder. Det finnes ikke en vaksine mot malaria.
> Veileder om forebygging av malaria hos reisende
> WHO: Malariakart
> WHO: Anbefalinger malariaprofylakse
> CDC: Anbefalinger malariaprofylakse

BCG-vaksine (tuberkulose)
Anbefales til personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.
> FHI: www.fhi.no
> FHI: BCG-vaksine
> WHO: Tuberkulose Kart

Rabies (hundegalskap)
Vaksine vurderes for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, eller som skal arbeide med dyr. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får kjennskap til det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies.
> FHI: www.fhi.no
> FHI: Rabiesvaksine
> WHO: Rabies risiko
> WHO: Rabies kart